miércoles, 15 de abril de 2015

Maceta n°96
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $65 - con plato $80), 10cm (sin plato $70 – con plato $90) 14cm ($140), 16cm ($150), 18cm ($180), 20cm ($210), 23cm ($240), 24 cm ($270), 26cm ($340), 28 cm ($390), 30cm ($440), 50cm (Consultar).
Maceta n°94
Diámetros de boca: 22cm ($210), 26cm ($290)

martes, 30 de diciembre de 2014

Maceta Común Rayada
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $65 - con plato $80), 10cm (sin plato $70 – con plato $90) 14cm ($140), 16cm ($150), 18cm ($180), 20cm ($210), 23cm ($240), 24 cm ($270), 26cm ($340), 28 cm ($390), 30cm ($440), 50cm (Consultar).

Macetas Bomba Rayadas
Diámetro de boca: 14cm ($190), 16cm ($210), 19cm ($270) y 23cm ($310)
Maceta n°95
Diámetro de boca: 15 cm ($140), 20 cm ($240) y 25 cm ($310)

Vintage n° 27
Diámetros de boca: 16 cm ($160), 18cm ($230), 20cm ($340)
Maceta n°26
18cm ($180), 20cm ($230), 23cm ($270)

Vintage 
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $65 - con plato $80), 10cm (sin plato $70 – con plato $90)

Maceta n°94

Diámetros de boca: 22cm ($180), 26cm ($240)
Maceta Nº 52
Diámetro de boca: 14cm ($160), 16cm ($190), 18cm ($240), 20cm ($290), 23cm ($340), 
24 cm ($390), 26cm ($440), 28 cm ($470), 30cm ($490), 50cm (consultar)
Vintage n°25
Diámetros de boca: 12 cm ($90), 14 cm ($170), 19 cm ($240), 24 cm ($290), 30cm ($360)
Maceta n°93
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 18cm ($150), 20cm ($180), 23cm ($220), 24 cm ($280), 26cm ($300), 28 cm ($320), 30cm ($360), 50cm (Consultar).
Maceta n° 92
Diámetros de boca: 16 cm ($190), 18cm ($230), 20cm ($270)Vintage n°23
Diámetro de boca: 14cm ($140), 16cm ($180), 18cm ($210), 20cm ($250), 23cm ($290), 24 cm ($320), 26cm ($340), 28 cm ($360), 30cm ($410), 50cm (consultar)
Maceta n° 91
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 18cm ($150), 20cm ($180), 23cm ($220), 24 cm ($280), 26cm ($300), 28 cm ($320), 30cm ($360), 50cm (Consultar).

Maceta n° 90
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 18cm ($150), 20cm ($180), 23cm ($220), 24 cm ($280), 26cm ($300), 28 cm ($320), 30cm ($360), 50cm (Consultar).

Maceta n° 89
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 18cm ($150), 20cm ($180), 23cm ($220), 24 cm ($280), 26cm ($300), 28 cm ($320), 30cm ($360), 50cm (Consultar).Maceta n°88
Diámetro de boca: 14cm ($160), 16cm ($180), 19cm ($220) y 23cm ($260)
Maceta n°87
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 18cm ($150), 20cm ($180), 23cm ($220), 24 cm ($280), 26cm ($300), 28 cm ($320), 30cm ($360), 50cm (Consultar).
Maceta n°86
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $65 - con plato $90), 10cm (sin plato $80 – con plato $110), 12cm ($120), 14cm ($150), 16cm ($190), 18cm ($220), 20cm ($250), 23cm ($290), 24 cm ($320), 26cm ($350), 28 cm ($390), 30cm ($450), 50cm (Consultar).
Vintage n°22
Diámetros de boca: 22cm ($230), 24cm ($290), 26cm ($340)
Vintage n°21
Diámetros de boca: 15 cm ($130), 19 cm ($190), 24 cm ($270), 30cm ($320)
Vintage n°20
Diámetros de boca: 15 cm ($130), 19 cm ($190), 24 cm ($270), 30cm ($320)
Maceta n°85
Diámetro de boca: 12 cm ($75), 15 cm ($140), 18 cm ($220) y 22 cm ($250)
Frutera nº2
$290
Vintage n°19
10cm (sin plato $70 – con plato $90) 14cm ($140), 16cm ($150) 
Vintage n°18
10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 
Vintage n° 17
10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 

Vintage n°16
Diámetros de boca: 15 cm ($130), 19 cm ($190), 24 cm ($270), 30cm ($320)

Colgadera n°1
$390
Vintage n°15
8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75)

Vintage n°14
Diámetro de boca: 15 cm ($140), 20 cm ($240) y 25 cm ($340)
Centro de mesa n°2
Diámetro: 30 cm ($350)
Vintage n°13
Diámetros de boca: 22cm ($190), 26cm ($240)
Vintage n°12
Común: Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $75 - con plato $90), 10cm (sin plato $90 – con plato $120) 14cm ($140), 16cm ($180), 18cm ($220), 20cm ($260), 23cm ($300), 24 cm ($320), 26cm ($340), 28 cm ($360), 30cm ($380), 50cm (Consultar).


Bomba: Diámetro de boca: 8cm ($75), 14cm ($140), 16cm ($190), 19cm ($240) y 23cm ($270)


Vintage n°11 y lisa
Diámetro de boca: 8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 18cm ($150), 20cm ($180), 23cm ($220), 24 cm ($280), 26cm ($300), 28 cm ($320), 30cm ($360), 50cm (Consultar).
Vintage n° 9
Diámetros de boca: 15 cm ($130), 19 cm ($190), 24 cm ($270), 30cm ($320)
Vintage n°8
8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75)
Vintage n°7
8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75) 14cm ($120), 16cm ($130), 18cm ($150) 
Vintage n°5
8cm  (sin plato $55 - con plato $70), 10cm (sin plato $60 – con plato $75)

lunes, 15 de diciembre de 2014

Maceta nº 24
Diámetro de boca: 14cm ($160), 16cm ($180), 19cm ($220) y 23cm ($260)